Електронни търгове за реализация на дървесина

Поделение Първа дата Заглавие Вид на търга Начална цена
EТ01241 ДГС Тунджа 13.10.2020 10:00 ТП ДГС Тунджа / Обект №: 2013 Таен 57741.00 лв.
Документи: електронен търг_2013.7z
EТ01240 ДГС Ивайловград 12.10.2020 15:00 ТП ДГС Ивайловград / Обект №: 2027 Таен 19877.60 лв.
Документи: ЗАПОВЕД.docx Приложение №1.doc Приложение №2.doc Приложение №3-ценово предложение.doc проекто договор (3).doc УСЛОВИЯ.doc
EТ01239 ДГС Ивайловград 12.10.2020 14:30 ТП ДГС Ивайловград / Обект №: 2019 Таен 18354.00 лв.
Документи: ЗАПОВЕД.docx Приложение №1.doc Приложение №2.doc Приложение №3-ценово предложение.doc проекто договор (3).doc УСЛОВИЯ.doc
EТ01238 ДГС Ивайловград 12.10.2020 14:00 ТП ДГС Ивайловград / Обект №: 2016 Таен 32258.00 лв.
Документи: ЗАПОВЕД.docx Приложение №1.doc Приложение №2.doc Приложение №3-ценово предложение.doc проекто договор (3).doc УСЛОВИЯ.doc
EТ01237 ДГС Ивайловград 12.10.2020 13:00 ТП ДГС Ивайловград / Обект №: 2011 Таен 29970.00 лв.
Документи: ЗАПОВЕД.docx Приложение №1.doc Приложение №2.doc Приложение №3-ценово предложение.doc проекто договор (3).doc УСЛОВИЯ.doc
EТ01236 ДГС Ивайловград 12.10.2020 12:00 ТП ДГС Ивайловград / Обект №: 2004 Таен 84522.00 лв.
Документи: ЗАПОВЕД.docx Приложение №1.doc Приложение №2.doc Приложение №3-ценово предложение.doc проекто договор (3).doc УСЛОВИЯ.doc
EТ01242 ДГС Ивайловград 12.10.2020 11:30 ТП ДГС Ивайловград / Обект №: 2026 Таен 83230.00 лв.
Документи: ЗАПОВЕД.docx Приложение №1.doc Приложение №2.doc Приложение №3-ценово предложение.doc проекто договор (3).doc УСЛОВИЯ.doc
Процедура № EТ01235 е прекратена!
EТ01235 ДГС Ивайловград 12.10.2020 11:30 ТП ДГС Ивайловград / Обект №: 2026 Таен 83230.00 лв.
Документи: ЗАПОВЕД.docx Приложение №1.doc Приложение №2.doc Приложение №3-ценово предложение.doc проекто договор (3).doc УСЛОВИЯ.doc
EТ01234 ДГС Карнобат 09.10.2020 11:00 ТП ДГС Карнобат / Обект №: 12009 Таен 14397.00 лв.
Документи: документация.zip
EТ01233 ДГС Мъглиж 07.10.2020 13:30 ТП ДГС Мъглиж / Обект №: 203154 Таен 67232.00 лв.
Документи: 203154 обявяване.rar Заповед за откриване.pdf
EТ01232 ДГС Мъглиж 07.10.2020 13:00 ТП ДГС Мъглиж / Обект №: 203139 Таен 34086.00 лв.
Документи: 203139обявяване.rar Заповед за откриване.pdf
EТ01231 ДЛС Мазалат 05.10.2020 14:00 ТП ДЛС Мазалат / Обект №: 2052 Таен 62109.00 лв.
Документи: 2052.zip
EТ01230 ДГС Мъглиж 02.10.2020 10:00 ТП ДГС Мъглиж / Обект №: 203153 Таен 55237.00 лв.
Документи: 203153 обявяване.rar Заповед за откриване.pdf
EТ01229 ДГС Стара Загора 02.10.2020 09:00 ТП ДГС Стара Загора / Обект №: 205128 Таен 13182.00 лв.
Документи: Документация-ЕТТЕЦП - 205128.rar
EТ01218 ДЛС Ропотамо 30.09.2020 13:30 ТП ДЛС Ропотамо / Обект №: 2006-1 Таен 69004.00 лв.
Документи: документация сайт.7z
EТ01224 ДГС Мъглиж 29.09.2020 12:00 ТП ДГС Мъглиж / Обект №: 203151 Таен 6399.00 лв.
Документи: 203151 обявяване.rar Заповед за откриване.pdf
EТ01223 ДГС Мъглиж 29.09.2020 11:30 ТП ДГС Мъглиж / Обект №: 203150 Таен 25013.00 лв.
Документи: 203150 обявяване.rar Заповед за откриване.pdf
EТ01222 ДГС Мъглиж 29.09.2020 11:00 ТП ДГС Мъглиж / Обект №: 203149 Таен 18676.00 лв.
Документи: 203149 обявяване.rar Заповед за откриване.pdf
EТ01225 ДГС Мъглиж 29.09.2020 10:30 ТП ДГС Мъглиж / Обект №: 203152 Таен 6536.00 лв.
Документи: 203152 обявяване.rar Заповед за откриване.pdf
EТ01228 ДГС Айтос 28.09.2020 11:30 ТП ДГС Айтос / Обект №: 2012-09 Таен 8640.70 лв.
Документи: Ел.търг с еднократно ценово предложение пакет 2012-09-дърв.от склад - 3 pat.rar