Електронни търгове за реализация на дървесина

Поделение Първа дата Заглавие Вид на търга Начална цена
Процедура № EТ01189 е прекратена!
EТ01189 ДГС Мъглиж 10.08.2020 09:30 ТП ДГС Мъглиж / Обект №: 203143 Таен 12296.00 лв.
Документи: Заповед за откриване.pdf 203143 обявяване.rar zapoved_prekratqwane 203143.doc Протокол ET01189.pdf
EТ01188 ДГС Мъглиж 10.08.2020 09:00 ТП ДГС Мъглиж / Обект №: 203142 Таен 6084.00 лв.
Документи: Заповед за откриване.pdf 203142 обявяване.rar Протокол ET01188.pdf
Резултати: Zapoved klasirane 203142.pdf
EТ01187 ДГС Мъглиж 10.08.2020 08:30 ТП ДГС Мъглиж / Обект №: 203141 Таен 21696.00 лв.
Документи: Заповед за откриване.pdf 203141 обявяване.rar Протокол ET01187.pdf
Резултати: Zapoved klasirane 203141.pdf
EТ01185 ДЛС Мазалат 06.08.2020 11:00 ТП ДЛС Мазалат / Обект №: 2041 Таен 58813.00 лв.
Документи: 2041.zip заповед откриване0001.jpg заповед откриване0002.jpg заповед откриване0003.jpg Протокол ET01185.pdf
EТ01184 ДЛС Мазалат 06.08.2020 10:30 ТП ДЛС Мазалат / Обект №: 2040 Таен 97726.00 лв.
Документи: 2040.zip заповед откриване0001.jpg заповед откриване0002.jpg заповед откриване0003.jpg Протокол ET01184.pdf
EТ01183 ДЛС Мазалат 06.08.2020 10:00 ТП ДЛС Мазалат / Обект №: 2037 Таен 37899.00 лв.
Документи: 2037.zip заповед откриване0001.jpg заповед откриване0002.jpg заповед откриване0003.jpg Протокол ET01183.pdf
EТ01181 ДГС Стара Загора 05.08.2020 11:00 ТП ДГС Стара Загора / Обект №: 205133 Таен 41802.00 лв.
Документи: Документация 205133.rar Протокол 205133.pdf Протокол 2 за скл.дог_205133.pdf Договор 205133.pdf
Резултати: Zapoved kupuva_205133.pdf
Процедура № EТ01180 е прекратена!
EТ01180 ДГС Стара Загора 05.08.2020 10:30 ТП ДГС Стара Загора / Обект №: 205128 Таен 14196.00 лв.
Документи: Документация 205128.rar Протокол 205128.pdf
Резултати: Заповед Прекратяване 205128.pdf
Процедура № EТ01179 е прекратена!
EТ01179 ДГС Стара Загора 05.08.2020 10:00 ТП ДГС Стара Загора / Обект №: 205114 Таен 66487.00 лв.
Документи: Документация 205114.rar Протокол 205114.pdf
Резултати: Заповед Прекратяване 205114.pdf
Процедура № EТ01178 е прекратена!
EТ01178 ДГС Стара Загора 05.08.2020 09:30 ТП ДГС Стара Загора / Обект №: 205112 Таен 13221.00 лв.
Документи: Документация 205112.rar Протокол 205112.pdf
Резултати: Заповед Прекратяване 205112.pdf
Процедура № EТ01177 е прекратена!
EТ01177 ДГС Стара Загора 05.08.2020 09:00 ТП ДГС Стара Загора / Обект №: 205111 Таен 13533.00 лв.
Документи: Документация 205111.rar Протокол 205111.pdf
Резултати: Заповед Прекратяване 205111.pdf
Процедура № EТ01175 е прекратена!
EТ01175 ДГС Айтос 31.07.2020 11:00 ТП ДГС Айтос / Обект №: 1947-03 Таен 9605.48 лв.
Документи: Ел.търг с еднократно ценово предложение пакет 1947-03-дърв.от склад.rar
Резултати: Протокол ET01175 zapoved prekratiavane-zali4en.docx
EТ01172 ДГС Стара река 31.07.2020 10:00 ТП ДГС Стара река / Обект №: 2004-Е Явен 106107.00 лв.
Документи: Документация.rar Протокол.docx Протокол 2.doc Договор.doc
Резултати: Заповед класиране.doc Уведомление.docx
EТ01174 ДГС Мъглиж 31.07.2020 09:30 ТП ДГС Мъглиж / Обект №: 203140 Таен 41951.00 лв.
Документи: Заповед за откриване - зал.pdf 203140обявяване.rar Протокол ET01174.pdf
Резултати: заповед 203140.pdf
EТ01173 ДГС Мъглиж 31.07.2020 09:00 ТП ДГС Мъглиж / Обект №: 203139 Таен 38284.00 лв.
Документи: Заповед за откриване - зал.pdf 203139обявяване.rar Протокол ET01173.pdf
Резултати: заповед прекр.203139.pdf
EТ01171 ДГС Айтос 30.07.2020 11:00 ТП ДГС Айтос / Обект №: 2009-02 ; 2010-02 Таен 9059.86 лв.
Документи: Ел.търг с еднократно ценово предложение пакет 2009.2010-дърв.от склад - намалени цени.rar
Резултати: Протокол ET01171
EТ01169 ДЛС Мазалат 27.07.2020 14:00 ТП ДЛС Мазалат / Обект №: 2017 Таен 78528.00 лв.
Документи: 2017.zip Протокол ET01169-2.pdf
Резултати: заповед спечелил.pdf
EТ01170 ДГС Стара река 27.07.2020 10:30 ТП ДГС Стара река / Обект №: 2017-Е Явен 15355.00 лв.
Документи: Документация.rar Протокол.docx Протокол 2.doc Договор МТ.doc
Резултати: Заповед класиране.doc Уведомление.doc
Процедура № EТ01168 е прекратена!
EТ01168 ДГС Котел 27.07.2020 10:00 ТП ДГС Котел / Обект №: 65 Таен 32879.00 лв.
Документи: 1-документация, заповед.pdf 2- условия.docx 3- проект на договор.docx 4- приложения eл.търг. на корен.docx 5-график.pdf Протокол ET01168 об. 65.pdf
Резултати: заповед прекратяване об. 65.pdf
EТ01166 ДГС Царево 27.07.2020 09:30 ТП ДГС Царево / Обект №: 3 Явен 12974.00 лв.
Документи: документация.rar протокол 1.PDF справка.pdf протокол 2.pdf договор.pdf
Резултати: заповед класиране РД-10-204.PDF