Електронни търгове за реализация на дървесина

Поделение Първа дата Заглавие Вид на търга Начална цена
EТ01167 ДГС Мъглиж 23.07.2020 10:00 ТП ДГС Мъглиж / Обект №: 203138 Таен 29781.00 лв.
Документи: Заповед за откриване.pdf 203138обявяване.rar Съобщение.pdf Протокол ET01167.pdf
Резултати: заповед клас.203138.pdf
EТ01165 ДГС Мъглиж 20.07.2020 10:00 ТП ДГС Мъглиж / Обект №: 203135 Таен 12909.00 лв.
Документи: 203135обявяване.rar Заповед за откриване 203135.pdf Протокол ET01165.pdf
Резултати: заповед клас.203135.pdf
Процедура № EТ01164 е прекратена!
EТ01164 ДГС Айтос 17.07.2020 09:00 ТП ДГС Айтос / Обект №: 2010-03 Таен 6336.04 лв.
Документи: Ел.търг с еднократно ценово предложение пакет 2010-03.rar
Резултати: Протокол ET01164 Zapoved-prekratiavane-zalichen podpis.docx
EТ01162 ДГС Котел 14.07.2020 11:00 ТП ДГС Котел / Обект №: 73 Таен 41471.00 лв.
Документи: 1-документация, заповед.pdf 2- условия.pdf 3- проект на договор.docx 4- приложения eл.търг. на корен.docx 5-график-73.pdf 8- Протокол ЕТ 01162-14.07.2020 г.pdf Протокол № 2-на корен об. 73.pdf 50 договор об. 73.pdf
Резултати: 9-заповед класиране об. 73.pdf
EТ01163 ДГС Казанлък 14.07.2020 09:30 ТП ДГС Казанлък / Обект №: 2030 Таен 93767.00 лв.
Документи: Документация.zip Документация.rar Протокол комисия - об. 2030.pdf Заповед класиране - об. 2030.doc протокол документи - об. 2030.doc Договор - об. 2030.doc Приложение №1.xls
Процедура № EТ01155 е прекратена!
EТ01155 ДГС Айтос 13.07.2020 12:00 ТП ДГС Айтос / Обект №: 2034-09 Таен 4416.30 лв.
Документи: Ел.търг с еднократно ценово предложение пакет 2034-дърв.от склад.rar
Резултати: Протокол ET01155 zapoved prekratiavane-zali4en.docx
Процедура № EТ01154 е прекратена!
EТ01154 ДГС Айтос 13.07.2020 11:00 ТП ДГС Айтос / Обект №: 2009-02 ; 2010-02 Таен 10066.51 лв.
Документи: Ел.търг с еднократно ценово предложение пакет 2009.2010-дърв.от склад.rar
Резултати: Протокол ET01154 zapoved prekratiavane-zali4en.docx
Процедура № EТ01161 е прекратена!
EТ01161 ДГС Котел 06.07.2020 11:00 ТП ДГС Котел / Обект №: 65 Таен 32879.00 лв.
Документи: 1-документация, заповед.pdf 2- условия.docx 3- проект на договор.docx 4- приложения eл.търг. на корен.docx 5-график.pdf ЕТ01161 об.65.pdf
Резултати: заповед прекратяване об. 65.pdf
Процедура № EТ01160 е прекратена!
EТ01160 ДГС Мъглиж 02.07.2020 10:30 ТП ДГС Мъглиж / Обект №: 203135 Таен 12909.00 лв.
Документи: 203135обявяване.7z Протокол ET01160.pdf Заповед за прекратяване обект 203135.pdf
EТ01159 ДГС Маджарово 29.06.2020 12:00 ТП ДГС Маджарово / Обект №: 2007 Таен 34092.00 лв.
Документи: док. 2007.rar Протокол ET01159 2007.pdf Протокол док за скл. на договор 2007.pdf Договор 2007.pdf
Резултати: Заповед об.2007.pdf
EТ01158 ДГС Маджарово 29.06.2020 11:00 ТП ДГС Маджарово / Обект №: 2006 Таен 49485.00 лв.
Документи: док. 2006.rar Протокол ET01158 2006.pdf Протокол док за скл. на договор 2006.pdf Договор 2006.pdf
Резултати: Заповед об.2006.pdf
EТ01153 ДЛС Несебър 29.06.2020 10:30 ТП ДЛС Несебър / Обект №: 2004-2 Таен 13654.00 лв.
Документи: трупи ЕТ-2020 -5.rar
Резултати: заповед спечелил № 2004-2.doc
EТ01157 ДГС Маджарово 29.06.2020 09:30 ТП ДГС Маджарово / Обект №: 2005 Таен 37628.00 лв.
Документи: док. 2005.rar Протокол ET01157 2005.pdf Протокол док за скл. на договор 2005.pdf Договор 2005.pdf
Резултати: Заповед об.2005.pdf
EТ01156 ДГС Стара река 26.06.2020 10:00 ТП ДГС Стара река / Обект №: 2016-Е Явен 21979.00 лв.
Документи: Документация.rar Протокол.doc Протокол 2.doc Договор.doc Допълнително споразумение.pdf
Резултати: Заповед класиране.doc Уведомление.docx
EТ01150 ДГС Котел 25.06.2020 10:00 ТП ДГС Котел / Обект №: 70 Таен 25274.00 лв.
Документи: 1-документация, заповед.pdf 2- условия.pdf 3- проект на договор.docx 4- приложения eл.търг. на корен.docx 5-график-70.pdf Протокол ET01150 об. 70.pdf Протокол № 2-на корен об. 70.pdf договор об. 70.pdf
Резултати: 9- заповед класиране об. 70.pdf
EТ01152 ДГС Стара река 24.06.2020 11:30 ТП ДГС Стара река / Обект №: 2015-Е Таен 28458.00 лв.
Документи: Документация.rar Протокол.doc Протокол 2.doc Договор.doc
Резултати: Заповед класиране.doc Уведомление.docx
EТ01151 ДГС Стара река 24.06.2020 10:00 ТП ДГС Стара река / Обект №: 2014-Е Таен 26502.00 лв.
Документи: Документация.rar Протокол .doc Протокол 2.doc Договор.doc
Резултати: Заповед класиране.doc Уведомление.docx
EТ01149 ДГС Нова Загора 23.06.2020 10:00 ТП ДГС Нова Загора / Обект №: 2004 К Таен 63766.00 лв.
Документи: Заповед откриване 2004 К заличено.pdf График 2004 32 заличено.pdf Документация. Условия ел. търг с еднократно цен. пр..docx Приложения 1-6 към Обект 2004 К.docx Приложение № 7 - Проекто-договор.docx Протокол ET01149 з.pdf
Резултати: Протокол ET01149 з.pdf Заповед за класиране.pdf Протокол разгл. документи.pdf Договор.pdf
EТ01147 ДГС Котел 19.06.2020 11:00 ТП ДГС Котел / Обект №: 69 Таен 19204.00 лв.
Документи: 1-документация, заповед.pdf 2- условия.pdf 3- проект на договор.docx 4- приложения eл.търг. на корен.docx 5-график-69.pdf Протокол ET01147 об 69.pdf Протокол № 2-на корен об. 69.pdf договор на корен об. 69.pdf
Резултати: 9- заповед класиране об. 69.pdf
EТ01146 ДГС Котел 19.06.2020 10:00 ТП ДГС Котел / Обект №: 68 Таен 12367.00 лв.
Документи: 1-документация, заповед.pdf 2- условия.pdf 3- проект на договор.docx 4- приложения eл.търг. на корен.docx 5-график-68.pdf Протокол ET01146 об 68.pdf Протокол № 2-на корен об. 68.pdf договор на корен об. 68.pdf
Резултати: 9- заповед класиране об. 68.pdf