ТП ДГС Айтос организира и осъществи кампания по почистване на горски територии в региона

Десетки служители на ТП ДГС Айтос взеха участие в кампания по почистване на горски територии, която се проведе на 05.07. 2021 г., по инициатива на стопанството. Част от почистените територии се намират около пътните отбивки по протежението на Републикански път IIІ-208, третокласен път, част от републиканската пътна мрежа на България, а именно отдели 453,454 и др. През това време на годината, интензивния пътнико-поток е предпоставка за по-силно замърсяване на горските територии, граничещи с пътя. Ръководството на ДГС Айтос апелира гражданите да се въздържат от изхвърляне на битови и строителни отпадъци на неразрешени за целта места и да бъдат особено бдителни да не създават предпоставки за възникване на пожари! Нека бъдем отговорни към природата!