Важна информация,относно електронен търг на 10.05.2018г.

Важна информация на вниманието на кандидатите,желаещи да закупят дървесина от вр.склад,чрез електронен търг с тайно наддаване на 10.05.2018г.,на територията на ТП ДГС Айтос.