Годишен план за ползване на дървесина

Одобрен годишен план за ползване на дървесина за 2020 г. - ТП "ДГС АЙТОС"
Файл
Добавен
07.11.2019 / ДГС Айтос
Променен годишен план за ползване на дървесина през 2019г
Файл
Добавен
12.09.2019 / ДГС Айтос
Годишен план за ползване на дървесина на ТП ДГС Айтос за 2019 г.
Файл
Добавен
11.07.2019 / ДГС Айтос
ОДОБРЕН ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА ПРЕЗ 2019Г. НА ТП ДГС АЙТОС
Файл
Добавен
12.02.2019 / ДГС Айтос
Годишен план за ползване на дървесина на ТП ДГС Айтос за 2019г.
Файл
Добавен
13.11.2018 / ДГС Айтос
Нов Годишен план за ползване на дървесина в ТП ДГС Айтос към 31.08.2018г.
Файл
Добавен
26.09.2018 / ДГС Айтос
ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА ЗА 2018г.
Файл
Добавен
17.11.2017 / ДГС Айтос
Годишен план за ползване на дървесина на ТП ДГС Айтос за 2017г.
Файл
Добавен
14.11.2016 / ДГС Айтос