Процедури

Процедура № 4221 на ДГС Айтос

Данни за процедурата

Поделение ДГС Айтос
Първа дата 11.05.2020
Втора дата
Начална цена 128,475.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Лесокултурни мероприятия
Профил на купувача
Вид на процедурата Открит конкурс
Предмет "Подпомагане на естественото възобновяване чрез изсичане на подлес в и около котлите и др"-обект 1/2020.

Данни за дървесината

Обект/и № обект№1/2020
Дървесен вид разл.
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 0 куб.м.