Процедури

Процедура № 4252 на ДГС Айтос

Данни за процедурата

Поделение ДГС Айтос
Първа дата 15.05.2020
Втора дата
Начална цена 31,515.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за възлагане на лесокултурни дейности
Профил на купувача
Вид на процедурата Открит конкурс
Предмет Пълна обработка на почвата с изкоренители на дълбочина до 60 см ; Риголване с дълбочина до 60 см ; Подравняване на площите след риголване с булдозерна дъска; Отваряне на дупки с тракторен свредел Ф 60/80 см в отд.554-в,г,м на територията на ТП „ДГС Айтос” върху площ от 82 дка“ - за Обект №2/2020

Данни за дървесината

Обект/и № 2/2020
Дървесен вид др
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 0 куб.м.