Процедури

Процедура № 4404 на ДГС Айтос

Данни за процедурата

Поделение ДГС Айтос
Първа дата 12.06.2020
Втора дата 18.06.2020
Начална цена 5,104.60 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за продажба на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Договаряне
Предмет Документация за продажба на дървесина чрез Договаряне на 18.06.2020г.

Данни за дървесината

Обект/и № 2012-06
Дървесен вид здб
Едра 26.27 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 1.94 куб.м.
Всичко 28.21 куб.м.