Процедури

Процедура № 4473 на ДГС Айтос

Данни за процедурата

Поделение ДГС Айтос
Първа дата 25.06.2020
Втора дата
Начална цена 415.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Собствени работници
Предмет Заповед за самостоятелно извършване от ТП ДГС Айтос на дейностите-сеч,извоз,сортиране и рампиране на дървесина за обект 2037.

Данни за дървесината

Обект/и № 2037
Дървесен вид бл,цр
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 4 куб.м.
За огрев 23 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 27 куб.м.