Процедури

Процедура № 4484 на ДГС Айтос

Данни за процедурата

Поделение ДГС Айтос
Първа дата 30.06.2020
Втора дата
Начална цена 6,678.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Собствени работници
Предмет Заповед за самостоятелно извършване от ТП ДГС Айтос на дейностите-сеч,извоз,сортиране и рампиране на дървесина за обект 2038.

Данни за дървесината

Обект/и № 2038
Дървесен вид чб,бб
Едра 101 куб.м.
Средна 99 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 188 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 289 куб.м.

Документи