Процедури

Процедура № 4521 на ДГС Айтос

Данни за процедурата

Поделение ДГС Айтос
Първа дата 23.07.2020
Втора дата
Начална цена 6,336.04 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за продажба на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Договаряне
Предмет Документация за Договаряне на 23.07.2020г.-пакет 2010-03

Данни за дървесината

Обект/и № 2010-03
Дървесен вид избк
Едра 42.53 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 28.58 куб.м.
Всичко 71.11 куб.м.