Процедури

Процедура № 4525 на ДГС Айтос

Данни за процедурата

Поделение ДГС Айтос
Първа дата 06.08.2020
Втора дата
Начална цена 9,188.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Открит конкурс
Предмет Документация за провеждане на Открит конкурс за предоставяне извършването на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад ,на територията на ТП ДГС Айтос на 06.08.2020 г. за Обект № 2040.

Данни за дървесината

Обект/и № 2040
Дървесен вид бл,здб,цр
Едра 10 куб.м.
Средна 18 куб.м.
Дребна 8 куб.м.
Технологична 173 куб.м.
За огрев 222 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 405 куб.м.