Процедури

Процедура № 4526 на ДГС Айтос

Данни за процедурата

Поделение ДГС Айтос
Първа дата 06.08.2020
Втора дата
Начална цена 7,065.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Открит конкурс
Предмет Документация за провеждане на Открит конкурс за предоставяне извършването на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад ,на територията на ТП ДГС Айтос на 06.08.2020 г. за Обект № 2041.

Данни за дървесината

Обект/и № 2041
Дървесен вид бл,цр
Едра 0 куб.м.
Средна 35 куб.м.
Дребна 13 куб.м.
Технологична 155 куб.м.
За огрев 159 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 314 куб.м.