Процедури

Процедура № 4530 на ДГС Айтос

Данни за процедурата

Поделение ДГС Айтос
Първа дата 21.07.2020
Втора дата
Начална цена 9,947.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Собствени работници
Предмет Заповед за самостоятелно извършване от ТП ДГС Айтос на дейностите-сеч,извоз,сортиране и рамп. на маркир.д-на от Обект 2042.

Данни за дървесината

Обект/и № 2042
Дървесен вид бл,цр,кгбр
Едра 8 куб.м.
Средна 16 куб.м.
Дребна 10 куб.м.
Технологична 203 куб.м.
За огрев 274 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 485 куб.м.