Процедури

Процедура № 4547 на ДГС Айтос

Данни за процедурата

Поделение ДГС Айтос
Първа дата 17.08.2020
Втора дата
Начална цена 19,397.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Открит конкурс
Предмет Документация за провеждане на Открит конкурс за предоставяне извършването на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад ,на територията на ТП ДГС Айтос на 17.08.2020 г. за Обект № 2043.

Данни за дървесината

Обект/и № 2043
Дървесен вид бб,чб
Едра 96 куб.м.
Средна 380 куб.м.
Дребна 22 куб.м.
Технологична 711 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 807 куб.м.