Процедури

Процедура № 4571 на ДГС Айтос

Данни за процедурата

Поделение ДГС Айтос
Първа дата 27.08.2020
Втора дата
Начална цена 2,860.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата Открит конкурс
Предмет Документация относно провеждане на Открит конкурс на 27.08.2020г. за извършване на услугите"товарене,транспортиране,разтоварване,нарязване"на добита дървесина за собствените нужди на ТП ДГС Айтос.

Данни за дървесината

Обект/и № 1914,2005,2011,2025,2035
Дървесен вид 0
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 128 куб.м.