Процедура № 6616 на ДГС Айтос

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата Предмет
ДГС Айтос 24.02.2023 58,729.50 лв. без ДДС Процедури за продажба на дървесина Договаряне Документация за продажба на дървесина чрез Договаряне на 24.02.2023

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
Договаряне 4 изгр 110.65 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 42.09 куб.м. 152.74 куб.м.