Процедура № 6637 на ДГС Айтос

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
Процедура № 6637 на ДГС Айтос от 20.03.2023 е прекратена!
ДГС Айтос 20.03.2023 39,549.00 лв. без ДДС Процедури за добив на дървесина Договаряне
Предмет Документация за провеждане на Договаряне за предоставяне извършването на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад ,на територията на ТП ДГС Айтос за Обект № 2312.

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
2312 чб 196 куб.м. 73 куб.м. 0 куб.м. 680 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 876 куб.м.