Процедура № 6658 на ДГС Айтос

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата Предмет
ДГС Айтос 12.04.2023 5,074.50 лв. без ДДС Процедури за продажба на дървесина Договаряне Документация за продажба на дървесина чрез Договаряне на 12.04.2023

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
2253 бб 8.3 куб.м. 2.6 куб.м. 0 куб.м. 29.9 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 38.2 куб.м.