Процедури

Процедура № 973 на ДГС Айтос

Данни за процедурата

Поделение ДГС Айтос
Първа дата 29.05.2017
Втора дата
Начална цена 17,965.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Обществени поръчки/Профил на купувача
Профил на купувача Профил на купувача
Вид на процедурата Открита процедура
Предмет Поддържане на минерализовани ивици с ширина 4 метра чрез престъргване с отнемане на почвен пласт с дебелина до 15 см на територията на ТП ДГС Айтос, Направа на нови минерализовани ивици с ширина 4 метра чрез престъргване с отнемане на почвен пласт с дебелина до 15 см на територията на ТП ДГС Айтос; Поддържане на лесокултурни прегради с ширина 4 метра чрез престъргване с отнемане на почвен пласт с дебелина до 15 см.

Данни за дървесината

Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 0 куб.м.