Процедури

Процедура № 995 на ДГС Айтос

Данни за процедурата

Поделение ДГС Айтос
Първа дата 09.05.2017
Втора дата
Начална цена 65,228.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Събиране на оферти с обява
Профил на купувача Профил на купувача
Вид на процедурата СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА
Предмет „Ремонт /подравняване/ на съществуващи и направа на нови временни извозни горски пътища в І ГСУ на територията на ТП ДГС Айтос ”

Данни за дървесината

Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 0 куб.м.