Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
3792 ДГС Айтос 27.12.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
38 куб.м. 849 куб.м. 116 куб.м. 1092 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 1130 куб.м.
чб,бб
2028 Процедури за добив на дървесина 23,809.00 лв. без ДДС
Предмет: Заповед за самостоятелно извършване от ТП ДГС Айтос на дейностите сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад от Обект № 2028. Виж пълна информация
3791 ДГС Айтос 20.12.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
267 куб.м. 947 куб.м. 49 куб.м. 1127 куб.м. 27 куб.м. 0 куб.м. 1421 куб.м.
чб,бб,бл,цр,гбр,срлп,ак
2026 Процедури за добив на дървесина 31,887.00 лв. без ДДС
Предмет: Заповед за самостоятелно извършване от ТП ДГС Айтос на дейностите сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад от Обект № 2026. Виж пълна информация
3789 ДГС Айтос 03.01.2020
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 110.98 куб.м. 110.98 куб.м.
избк
1955-09 Процедури за продажба на дървесина 5,637.84 лв. без ДДС
Предмет: Документация за продажба на дървесина чрез Договаряне на 03,01,2020г. Виж пълна информация
3739 ДГС Айтос 20.12.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
500 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 353 куб.м. 853 куб.м.
бл, здб
2001 / пакет 2 Процедури за продажба на дървесина 145,486.80 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на Търг с тайно наддаване на 20.12.2019г. за продажба на прогнозни количества дървесина на територията на ТП ДГС Айтос. Виж пълна информация
Процедура № 3739 на ДГС Айтос от 20.12.2019 е прекратена!
3600 ДГС Айтос 02.12.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
500 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 353 куб.м. 853 куб.м.
бл, здб
2001 Процедури за продажба на дървесина 161,652.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на Търг с тайно наддаване на 02.12.2019г. за продажба на прогнозни количества дървесина на територията на ТП ДГС Айтос. Виж пълна информация
Процедура № 3600 на ДГС Айтос от 02.12.2019 е прекратена!
3577 ДГС Айтос 02.12.2019 0 Процедури за добив на дървесина 1,350.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация относно провеждане на Открит конкурс на 02,12,2019г. за извършване на услугите"товарене,транспортиране,разтоварване,нарязване"на добита дървесина до административната сграда на РДПБЗН-Бургас,поделение гр.Айтос. Виж пълна информация
3559 ДГС Айтос 21.11.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
29 куб.м. 1280 куб.м. 327 куб.м. 3067 куб.м. 2520 куб.м. 0 куб.м. 5616 куб.м.
цр,бл,чдб,срлп,кгбр и др.
2013 Процедури за добив на дървесина 129,371.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на Открит конкурс за предоставяне извършването на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад ,на територията на ТП ДГС Айтос на 21.11.2019 г. за Обект №2013 - за местни търговци. Виж пълна информация
3558 ДГС Айтос 21.11.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
759 куб.м. 279 куб.м. 177 куб.м. 2036 куб.м. 2444 куб.м. 444 куб.м. 5683 куб.м.
бл,здб,цр,избк,гбр и др.
2001 Процедури за добив на дървесина 144,696.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на Открит конкурс за предоставяне извършването на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад ,на територията на ТП ДГС Айтос на 21.11.2019 г. за Обект №2001-за местни търговци. Виж пълна информация
3557 ДГС Айтос 21.11.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
121 куб.м. 79 куб.м. 29 куб.м. 463 куб.м. 575 куб.м. 44 куб.м. 1203 куб.м.
избк,здб,бл,кгбр,гбр
2025 Процедури за добив на дървесина 28,107.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на Открит конкурс за предоставяне извършването на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад ,на територията на ТП ДГС Айтос на 21.11.2019 г. за Обект №2025. Виж пълна информация
3556 ДГС Айтос 21.11.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
118 куб.м. 323 куб.м. 54 куб.м. 741 куб.м. 572 куб.м. 0 куб.м. 1431 куб.м.
цр,бл,здб,кгбр,кдб и др.
2024 Процедури за добив на дървесина 33,739.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на Открит конкурс за предоставяне извършването на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад ,на територията на ТП ДГС Айтос на 21.11.2019 г. за Обект №2024. Виж пълна информация
3555 ДГС Айтос 21.11.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
172 куб.м. 103 куб.м. 53 куб.м. 504 куб.м. 539 куб.м. 108 куб.м. 1323 куб.м.
чб,бб,срлп,цр,бл,чдб,мжд
2023 Процедури за добив на дървесина 31,419.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на Открит конкурс за предоставяне извършването на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад ,на територията на ТП ДГС Айтос на 21.11.2019 г. за Обект №2023. Виж пълна информация
3554 ДГС Айтос 21.11.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 168 куб.м. 33 куб.м. 437 куб.м. 374 куб.м. 0 куб.м. 811 куб.м.
бл,цр,кгбр
2022 Процедури за добив на дървесина 18,653.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на Открит конкурс за предоставяне извършването на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад ,на територията на ТП ДГС Айтос на 21.11.2019 г. за Обект №2022. Виж пълна информация
3553 ДГС Айтос 21.11.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
40 куб.м. 155 куб.м. 44 куб.м. 735 куб.м. 834 куб.м. 105 куб.м. 1714 куб.м.
чб,здб,бл,цр,кгбр и др.
2014 Процедури за добив на дървесина 40,024.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на Открит конкурс за предоставяне извършването на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад ,на територията на ТП ДГС Айтос на 21.11.2019 г. за Обект №2014. Виж пълна информация
3552 ДГС Айтос 21.11.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
213 куб.м. 694 куб.м. 140 куб.м. 2073 куб.м. 1925 куб.м. 411 куб.м. 4622 куб.м.
здб,избк,гбр,бл, и др.
2012 Процедури за добив на дървесина 109,042.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на Открит конкурс за предоставяне извършването на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад ,на територията на ТП ДГС Айтос на 21.11.2019 г. за Обект №2012. Виж пълна информация
3551 ДГС Айтос 21.11.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
4 куб.м. 148 куб.м. 186 куб.м. 567 куб.м. 971 куб.м. 0 куб.м. 1542 куб.м.
избк,гбр,ак,здб
2011 Процедури за добив на дървесина 34,725.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на Открит конкурс за предоставяне извършването на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад ,на територията на ТП ДГС Айтос на 21.11.2019 г. за Обект №2011. Виж пълна информация
3550 ДГС Айтос 21.11.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
153 куб.м. 155 куб.м. 55 куб.м. 717 куб.м. 757 куб.м. 58 куб.м. 1685 куб.м.
здб,бл,избк,цр,гбр
2010 Процедури за добив на дървесина 41,542.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на Открит конкурс за предоставяне извършването на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад ,на територията на ТП ДГС Айтос на 21.11.2019 г. за Обект №2010. Виж пълна информация
3549 ДГС Айтос 21.11.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
34 куб.м. 168 куб.м. 53 куб.м. 770 куб.м. 859 куб.м. 0 куб.м. 1663 куб.м.
избк,цр,бл,гбр,мжд
2009 Процедури за добив на дървесина 38,487.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на Открит конкурс за предоставяне извършването на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад ,на територията на ТП ДГС Айтос на 21.11.2019 г. за Обект №2009. Виж пълна информация
3548 ДГС Айтос 21.11.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
18 куб.м. 476 куб.м. 108 куб.м. 1033 куб.м. 837 куб.м. 0 куб.м. 1888 куб.м.
бл,цр,здб,избк,гбр и др.
2008 Процедури за добив на дървесина 41,644.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на Открит конкурс за предоставяне извършването на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад ,на територията на ТП ДГС Айтос на 21.11.2019 г. за Обект №2008. Виж пълна информация
3547 ДГС Айтос 21.11.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
17 куб.м. 454 куб.м. 110 куб.м. 1014 куб.м. 712 куб.м. 0 куб.м. 1743 куб.м.
цр,бл,здб,срлп и др.
2007 Процедури за добив на дървесина 38,482.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на Открит конкурс за предоставяне извършването на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад ,на територията на ТП ДГС Айтос на 21.11.2019 г. за Обект №2007. Виж пълна информация
3546 ДГС Айтос 21.11.2019
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
22 куб.м. 124 куб.м. 56 куб.м. 676 куб.м. 754 куб.м. 0 куб.м. 1452 куб.м.
бл,цр,кгбр
2006 Процедури за добив на дървесина 32,120.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на Открит конкурс за предоставяне извършването на услугите: сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад ,на територията на ТП ДГС Айтос на 21.11.2019 г. за Обект №2006. Виж пълна информация