Ценоразпис разсадници

Ценоразпис на фиданките в държавен горски разсадник "Извора" на територията на ТП ДГС Айтос предвидени за продажба през 2019/2020год.
Файл
Добавен
12.02.2020 / ДГС Айтос
Ценоразпис на фиданките произведени в държавен горски разсадник"Извора" на територията на ТП ДГС Айтос предвидени за продажба през сезон 2018/2019год.
Файл
Добавен
25.03.2019 / ДГС Айтос
Ценоразпис разсадник 2017/2018г.
Файл
Добавен
14.11.2017 / ДГС Айтос