slide

Ценоразпис разсадници | ДГС Айтос

Одобрен ценоразпис на фиданките произведени в горски разсадник "Извора" на територията на ТП ДГС Айтос за сезон 2023/2024г.
Файл
Добавен
23.11.2023 / ДГС Айтос
Ценоразпис на фиданките произведени в горски разсадник "Извора" на територията на ТП ДГС Айтос, предвидени за продажба през сезон 2022/2023 год.
Файл
Добавен
22.11.2022 / ДГС Айтос
Ценоразпис
Файл
Добавен
28.10.2022 / ДГС Айтос
Ценоразпис на фиданките произведени в разсадник"Извора" на терит. на ТП ДГС Айтос,предвидени за продажба през сезон 2021/2022г.
Файл
Добавен
10.11.2021 / ДГС Айтос
Ценоразпис на фиданките в държавен горски разсадник "Извора" на терит. на ТП ДГС Айтос за продажба през сезон 2020/2021 год.
Файл
Добавен
19.01.2021 / ДГС Айтос
Ценоразпис на фиданките в държавен горски разсадник "Извора" на територията на ТП ДГС Айтос предвидени за продажба през 2019/2020год.
Файл
Добавен
12.02.2020 / ДГС Айтос
Ценоразпис на фиданките произведени в държавен горски разсадник"Извора" на територията на ТП ДГС Айтос предвидени за продажба през сезон 2018/2019год.
Файл
Добавен
25.03.2019 / ДГС Айтос
Ценоразпис разсадник 2017/2018г.
Файл
Добавен
14.11.2017 / ДГС Айтос