slide

Инвентаризация разсадници | ДГС Айтос

Обобщителен протокол
Файл
Добавен
28.10.2022 / ДГС Айтос
Протокол инвентаризирани разсадникови площи
Файл
Добавен
28.10.2022 / ДГС Айтос
Обобщени протоколи от есенната инвентаризация на посевите в разсадник"Извора",на терит. на ТП ДГС Айтос.
Файл
Добавен
10.11.2021 / ДГС Айтос
Обзор и обобщителни протоколи след есенната инвентаризация в разсадник "Извора" на терит. на ТП ДГС Айтос.
Файл
Добавен
19.01.2021 / ДГС Айтос
Инвентаризация разсадник"Извора"
Файл
Добавен
12.02.2020 / ДГС Айтос
Инвентаризация разсадник "Извора"
Файл
Добавен
25.03.2019 / ДГС Айтос
Протоколи от проведена инвентаризация в разсадник"Извора"
Файл
Добавен
14.11.2017 / ДГС Айтос
Баланс на необходимите фиданки за залесяване и попълване през вегетационната 2016 г.в ТП ДГС Айтос.
Файл
Добавен
14.11.2016 / ДГС Айтос
Обзор за производството на фиданки и състоянието на горски разсадник"Извора" по време на есенната инвентаризация през 2016г. в ТП ДГС Айтос.
Файл
Добавен
10.11.2016 / ДГС Айтос
Обобщителен протокол №5 за инвентаризираните разсадникови площи в разсадника на ТП ДГС Айтос.
Файл
Добавен
10.11.2016 / ДГС Айтос
Обобщителен протокол №2 за инвентаризация на пикирани,вегетативни,контейнерни и облагородени фиданки в разсадника на ТП ДГС Айтос.
Файл
Добавен
10.11.2016 / ДГС Айтос
Обобщителен протокол №1 за инвентаризация на посевите в държавния горски разсадник на ТП ДГС Айтос.
Файл
Добавен
10.11.2016 / ДГС Айтос
Протокол за фитосанитарното състояние на фиданките в ТП ДГС Айтос.
Файл
Добавен
10.11.2016 / ДГС Айтос