slide

Ценоразписи | ДГС Айтос

Одобрен ценоразпис за продажба в ТП ДГС Айтос.
Файл
Добавен
19.05.2023 / ДГС Айтос
Одобрен ценоразпис за продажба в ТП ДГС Айтос.
Файл
Добавен
30.03.2023 / ДГС Айтос
Ценоразпис
Файл
Добавен
10.03.2023 / ДГС Айтос
Одобрен ценоразпис за продажба на добита дървесина.
Файл
Добавен
17.02.2023 / ДГС Айтос
Одобрен ценоразпис за продажба на дървесина по чл.206
Файл
Добавен
08.02.2023 / ДГС Айтос
Ценоразпис за продажба на дървесина от склад от обект по чл.206 от ЗГ,считано от 01.02.2023г.
Файл
Добавен
01.02.2023 / ДГС Айтос
Ценоразпис за продажба на дървесина по дървесни видове и сортименти в ТП ДГС Айтос ,считано от 01.02.2023г.
Файл
Добавен
01.02.2023 / ДГС Айтос
Одобрен ценоразпис за продажба в ТП ДГС Айтос.
Файл
Добавен
26.01.2023 / ДГС Айтос
Ценоразпис за продажба на дървесина за периода 03.01.2023г.-28.02.2023г.
Файл
Добавен
03.01.2023 / ДГС Айтос
Одобрен ценоразпис за продажба в ТП ДГС Айтос.
Файл
Добавен
17.11.2022 / ДГС Айтос
Одобрен ценоразпис за продажба в ТП ДГС Айтос.
Файл
Добавен
17.11.2022 / ДГС Айтос
Одобрен ценоразпис
Файл
Добавен
13.09.2022 / ДГС Айтос
Одобрен ценоразпис
Файл
Добавен
24.08.2022 / ДГС Айтос
Одобрен ценоразпис
Файл
Добавен
23.08.2022 / ДГС Айтос
Одобрен ценоразпис
Файл
Добавен
03.08.2022 / ДГС Айтос
Одобрен ценоразпис.
Файл
Добавен
14.07.2022 / ДГС Айтос
Одобрен ценоразпис
Файл
Добавен
01.07.2022 / ДГС Айтос
Ценоразпис
Файл
Добавен
24.06.2022 / ДГС Айтос
Одобрен ценоразпис
Файл
Добавен
31.05.2022 / ДГС Айтос
Ценоразпис по чл. 206 от ЗГ.
Файл
Добавен
23.05.2022 / ДГС Айтос