slide

Ценоразписи | ДГС Айтос

Ценоразпис за продажба от обект по чл.206 -ТП ДГС Айтос.
Файл
Добавен
28.03.2024 / ДГС Айтос
Одобрен ценоразпис за продажба на дървесина на физически и юридически лица .
Файл
Добавен
07.03.2024 / ДГС Айтос
Одобрен ценоразпис за продажба на дървесина на юридически лица по чл.71,ал.1 т.1,т.4 и ал.2 т.3.
Файл
Добавен
27.02.2024 / ДГС Айтос
Одобрен ценоразпис за продажба на дървесина от обект по чл.206,училища и др.,ФЛ извън списъците по чл.111.
Файл
Добавен
22.02.2024 / ДГС Айтос
Одобрен ценоразпис за продажба на добита дървесина в ТП ДГС Айтос за физически лица-2024г.
Файл
Добавен
16.02.2024 / ДГС Айтос
Одобрен ценоразпис за продажба на дървесина в ТП ДГС Айтос за юридически лица-2024г.
Файл
Добавен
16.02.2024 / ДГС Айтос
Одобрен ценоразпис за продажба на дървесни видове и сортименти в ТП ДГС Айтос, считано от 15.01.2024г
Файл
Добавен
15.01.2024 / ДГС Айтос
Одобрен ценоразпис за продажба по чл.71 ал.1 т.1,т.4 и ал.2 т.3
Файл
Добавен
15.12.2023 / ДГС Айтос
Одобрен ценоразпис за продажба на дървесина
Файл
Добавен
13.12.2023 / ДГС Айтос
Одобрен ценоразпис за продажба в ТП ДГС Айтос.
Файл
Добавен
22.11.2023 / ДГС Айтос
Одобрен ценоразпис за продажба в ТП ДГС Айтос.
Файл
Добавен
21.11.2023 / ДГС Айтос
Одобрен ценоразпис за продажба в ТП ДГС Айтос.
Файл
Добавен
21.11.2023 / ДГС Айтос
Одобрен ценоразпис.
Файл
Добавен
07.11.2023 / ДГС Айтос
Одобрен ценоразпис за продажба в ТП ДГС Айтос.
Файл
Добавен
10.10.2023 / ДГС Айтос
Одобрен ценоразпис за продажба по чл. 71 ал.1 т.1,т.4 и ал.2 т.3
Файл
Добавен
14.09.2023 / ДГС Айтос
Ценоразпис за продажба на дървесина по чл. 71, ал.1, т 1, т4 и ал. 2 т.3
Файл
Добавен
25.08.2023 / ДГС Айтос
Ценоразпис за продажба на добита дървесина на юридически лица
Файл
Добавен
15.08.2023 / ДГС Айтос
Одобрен ценоразпис за продажба в ТП ДГС Айтос.
Файл
Добавен
02.08.2023 / ДГС Айтос
Одобрен ценоразпис за продажба в ТП ДГС Айтос.
Файл
Добавен
09.06.2023 / ДГС Айтос
Одобрен ценоразпис за продажба в ТП ДГС Айтос.
Файл
Добавен
19.05.2023 / ДГС Айтос