slide

Планове и разчети | ДГС Айтос

Годишен план за ползване на дървесина на ТП ДГС Айтос за 2022г.
Файл
Добавен
11.01.2023 / ДГС Айтос
Годишен план за ползване на дървесина на ТП ДГС Айтос за 2023г
Файл
Добавен
14.11.2022 / ДГС Айтос
Годишен план за ползване на дървесина на ТП ДГС Айтос за 2022г
Файл
Добавен
27.04.2022 / ДГС Айтос
Променен годишен план за ползване на дървесина през 2022г.. в горските територии - държавна собственост.
Файл
Добавен
14.03.2022 / ДГС Айтос
Одобрен годишен план за ползване на дървесина на ТП ДГС Айтос за 2022г.
Файл
Добавен
10.11.2021 / ДГС Айтос
Одобрен годишен план за ползване на дървесина на ТП ДГС Айтос за 2021г.
Файл
Добавен
10.11.2021 / ДГС Айтос
Годишен план за ползване на дървесина към 02.07.2021г.
Файл
Добавен
02.07.2021 / ДГС Айтос
Годишен план за ползване на дървесина на ТП ДГС Айтос за 2021 година.
Файл
Добавен
08.04.2021 / ДГС Айтос
Годишен план за производство и облагор. на фиданки през вегетативната 2020/2021 год. на ТП ДГС Айтос.
Файл
Добавен
19.01.2021 / ДГС Айтос
Годишен план за ползване на дървесина на ТП ДГС Айтос за 2021г.
Файл
Добавен
11.11.2020 / ДГС Айтос
Годишен план за ползване на дървесина на ТП ДГС Айтос за 2020г.
Файл
Добавен
04.11.2020 / ДГС Айтос
Годишен план за производство и облагородяване на фиданки през вегетативната 2019/2020 година на ТП ДГС Айтос.
Файл
Добавен
12.02.2020 / ДГС Айтос
Одобрен годишен план за ползване на дървесина за 2020 г. - ТП "ДГС АЙТОС"
Файл
Добавен
07.11.2019 / ДГС Айтос
Променен годишен план за ползване на дървесина през 2019г
Файл
Добавен
12.09.2019 / ДГС Айтос
Годишен план за ползване на дървесина на ТП ДГС Айтос за 2019 г.
Файл
Добавен
11.07.2019 / ДГС Айтос
ОДОБРЕН ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА ПРЕЗ 2019Г. НА ТП ДГС АЙТОС
Файл
Добавен
12.02.2019 / ДГС Айтос
Годишен план за ползване на дървесина на ТП ДГС Айтос за 2019г.
Файл
Добавен
13.11.2018 / ДГС Айтос
Нов Годишен план за ползване на дървесина в ТП ДГС Айтос към 31.08.2018г.
Файл
Добавен
26.09.2018 / ДГС Айтос
ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА ЗА 2018г.
Файл
Добавен
17.11.2017 / ДГС Айтос
Годишен план за ползване на дървесина на ТП ДГС Айтос за 2017г.
Файл
Добавен
14.11.2016 / ДГС Айтос