slide

Планове и разчети | ДГС Айтос

Одобрен променен годишен план за ползване на дървесина през 2024г.
Файл
Добавен
09.04.2024 / ДГС Айтос
Одобрен годишен план за ползване на дървесина на ТП ДГС Айтос за 2024г.
Файл
Добавен
23.01.2024 / ДГС Айтос
Одобрен променен годишен план за ползване на дървесина през 2023г в горски територии-държавна собственост
Файл
Добавен
29.11.2023 / ДГС Айтос
Годишен план за ползване на дървесина през 2024г.
Файл
Добавен
14.11.2023 / ДГС Айтос
Годишен план за ползване на дървесина
Файл
Добавен
14.09.2023 / ДГС Айтос
Годишен план за ползване на дървесина за 2023г.
Файл
Добавен
17.08.2023 / ДГС Айтос
Годишен план за ползване на дървесина през 2023г.
Файл
Добавен
03.08.2023 / ДГС Айтос
Годишен план за ползване на дървесина на ТП ДГС Айтос за 2023г.
Файл
Добавен
13.07.2023 / ДГС Айтос
Годишен план за ползване на дървесина на ТП ДГС Айтос за 2023г.
Файл
Добавен
01.06.2023 / ДГС Айтос
Годишен план за ползване на дървесина за 2023 г.
Файл
Добавен
10.05.2023 / ДГС Айтос
Годишен план за ползване на дървесина за 2023 г.
Файл
Добавен
10.05.2023 / ДГС Айтос
Годишен план за ползване на дървесина за 2023 г.
Файл
Добавен
10.05.2023 / ДГС Айтос
Годишен план за ползване на дървесина на ТП ДГС Айтос за 2022г.
Файл
Добавен
11.01.2023 / ДГС Айтос
Годишен план за ползване на дървесина на ТП ДГС Айтос за 2023г
Файл
Добавен
14.11.2022 / ДГС Айтос
Годишен план за ползване на дървесина на ТП ДГС Айтос за 2022г
Файл
Добавен
27.04.2022 / ДГС Айтос
Променен годишен план за ползване на дървесина през 2022г.. в горските територии - държавна собственост.
Файл
Добавен
14.03.2022 / ДГС Айтос
Одобрен годишен план за ползване на дървесина на ТП ДГС Айтос за 2022г.
Файл
Добавен
10.11.2021 / ДГС Айтос
Одобрен годишен план за ползване на дървесина на ТП ДГС Айтос за 2021г.
Файл
Добавен
10.11.2021 / ДГС Айтос
Годишен план за ползване на дървесина към 02.07.2021г.
Файл
Добавен
02.07.2021 / ДГС Айтос
Годишен план за ползване на дървесина на ТП ДГС Айтос за 2021 година.
Файл
Добавен
08.04.2021 / ДГС Айтос