slide

Процедури | ДГС Айтос

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
7001 ДГС Айтос 12.04.2024 изгор,бл дог.9 Процедури за продажба на дървесина 3,366.30 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
7000 ДГС Айтос 12.04.2024 изгор дог.8 Процедури за продажба на дървесина 64,028.80 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6990 ДГС Айтос 12.03.2024 цр Договаряне 5 Процедури за продажба на дървесина 1,699.90 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6989 ДГС Айтос 12.03.2024 цр Договаряне 3 Процедури за продажба на дървесина 8,180.50 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6944 ДГС Айтос 31.01.2024 бб Договаряне 1 Процедури за продажба на дървесина 1,045.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6847 ДГС Айтос 02.11.2023 Процедури за добив на дървесина 1,153.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6846 ДГС Айтос 07.11.2023 бл Договаряне 15-2 Процедури за продажба на дървесина 6,374.90 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6845 ДГС Айтос 07.11.2023 цр Договаряне 12-2 Процедури за продажба на дървесина 13,186.65 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6844 ДГС Айтос 07.11.2023 цр Договаряне 11-2 Процедури за продажба на дървесина 26,381.90 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6843 ДГС Айтос 07.11.2023 цр Договаряне 10-2 Процедури за продажба на дървесина 11,571.95 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6837 ДГС Айтос 05.06.2023 бл,цр,чб 2330 Процедури за добив на дървесина 6,226.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6823 ДГС Айтос 06.10.2023 изгор,бл Договаряне 15 Процедури за продажба на дървесина 12,473.20 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6822 ДГС Айтос 06.10.2023 изгор Договаряне 14 Процедури за продажба на дървесина 65,710.50 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6795 ДГС Айтос 12.09.2023 бб, бл, гбр, избк, изгор, кгбр, мжд, цр, чб, 2338 Процедури за добив на дървесина 63,683.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6752 ДГС Айтос 18.07.2023 цр Договаряне 21 Процедури за продажба на дървесина 64,500.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6751 ДГС Айтос 18.07.2023 избк,гбр Договаряне 20 Процедури за продажба на дървесина 57,505.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6750 ДГС Айтос 18.07.2023 избк,гбр,срлп Договаряне 19 Процедури за продажба на дървесина 14,045.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6749 ДГС Айтос 18.07.2023 бл, изгр Договаряне 18 Процедури за продажба на дървесина 65,810.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6748 ДГС Айтос 18.07.2023 бл, изгр Договаряне 8 Процедури за продажба на дървесина 44,520.00 лв. без ДДС

Поделение Първа дата Втора дата Дървесен вид Обект/и № Вид на търга Начална цена
6747 ДГС Айтос 18.07.2023 бл Договаряне 7 Процедури за продажба на дървесина 48,560.00 лв. без ДДС