Контакти

Работно време:
От 08:30 до 17:00 часа

Седалище и адрес на управление:
Адрес: гр. Айтос ул."Хаджи Димитър" № 9

e-mail : dgsaitos@uidp-sliven.com
тел. 0558/22625
факс 0558/22250