slide

Гoрска сертификация | ДГС Айтос

Резюме на доклада за мониторинг на сертифицирани горски територии на територията на ТП ДГС Айтос, извършен през 2023г.
Файл
Добавен
12.03.2024 / ДГС Айтос
Доклад за резултати от мониторинг на серт.горски терит. и горите с високи консервационни стойности на терит. на ТП ДГС Айтос,извършен през 2022г
Файл
Добавен
30.03.2023 / ДГС Айтос
Планирани горскостопански дейности през 2023г на територията на ТП ДГС Айтос
Файл
Добавен
30.03.2023 / ДГС Айтос
Уведомление до заинтересованите страни.
Файл
Добавен
01.11.2022 / ДГС Айтос
Уведомление до всички заинтересовани страни.
Файл
Добавен
28.10.2022 / ДГС Айтос
Годишен план за ползване на дървесина на ТП ДГС Айтос за 2022 година.
Файл
Добавен
24.10.2022 / ДГС Айтос
Публично Известие за провеждане на сертифициран одит в ТП ДГС Айтос
Файл
Добавен
24.10.2022 / ДГС Айтос
Горска сертификация
Файл
Добавен
11.05.2022 / ДГС Айтос
Горска сертификация
Файл
Добавен
10.05.2022 / ДГС Айтос
Биоразнообразие
Файл
Добавен
30.03.2022 / ДГС Айтос
Планове и анализи свързани със сертификацията
Файл
Добавен
30.03.2022 / ДГС Айтос
карта-ориентир
Файл
Добавен
30.03.2022 / ДГС Айтос
Декларация на ръководството на ТП ДГС Айтос.
Файл
Добавен
24.11.2021 / ДГС Айтос
ПЛАНИРАНИ ГОРСКОСТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ през 2021 г на територията на ТП”ДГС-АЙТОС”
Файл
Добавен
23.04.2021 / ДГС Айтос
Декларация на ръководството на ТП ДГС Айтос
Файл
Добавен
18.05.2020 / ДГС Айтос
На вниманието на всички заинтересовани
Файл
Добавен
19.06.2018 / ДГС Айтос