Грска сертификация

Вътрешни правила за процедиране със сигнали свързани с различните форми на дискриминация в ТП "ДГС-Айтос".
Файл
Добавен
03.06.2019 / ДГС Айтос
Обявление
Файл
Добавен
03.06.2019 / ДГС Айтос
Доклад за мониторинг на сертифицирани горски територии и горите с висока консервационна стойност,на територията на ТП ДГС Айтос,извършен през 2018г.
Файл
Добавен
08.05.2019 / ДГС Айтос
Планирани горскостопански дейности на територията на ТП ДГС Айтос през 2019г. и Анализ.
Файл
Добавен
25.04.2019 / ДГС Айтос
Карта ДГС
Файл
Добавен
16.08.2018 / ДГС Айтос
Доклади за ГВКС и социално въздействие.
Файл
Добавен
15.08.2018 / ДГС Айтос
Информация относно Сертификацията
Файл
Добавен
09.07.2018 / ДГС Айтос
План за ползване 2018 година
Файл
Добавен
20.06.2018 / ДГС Айтос
Ползване 2017 година
Файл
Добавен
20.06.2018 / ДГС Айтос
На вниманието на всички заинтересовани
Файл
Добавен
19.06.2018 / ДГС Айтос