Грска сертификация

Декларация на ръководството на ТП ДГС Айтос
Файл
Добавен
18.05.2020 / ДГС Айтос
Гори с висока консервационна стойност на територията на ТП ДГС Айтос.
Файл
Добавен
04.05.2020 / ДГС Айтос
Резюме към Доклад за резултати от мониторинг на сертифцирани горски територии в ТП ДГС Айтос,извършен през 2019г.
Файл
Добавен
04.05.2020 / ДГС Айтос
Публично Известие за провеждане на годишен одит в ТП ДГС Айтос.
Файл
Добавен
01.04.2020 / ДГС Айтос
Анализ на положителните външни ефекти от изпълнението на горскостопанските дейности върху дървесните и недървесни продукти и екосистемни услуги.
Файл
Добавен
10.03.2020 / ДГС Айтос
Декларация на ръководството на ТП ДГС Айтос.
Файл
Добавен
10.03.2020 / ДГС Айтос
Резюме на Доклад за резултати от мониторинг на сертифиц.горски територии на терит. на ТП ДГС Айтос.
Файл
Добавен
09.03.2020 / ДГС Айтос
Планирани горскостопански дейности през 2020г на територията на ТП ДГС Айтос и Анализ.
Файл
Добавен
26.02.2020 / ДГС Айтос
Вътрешни правила за процедиране със сигнали свързани с различните форми на дискриминация в ТП "ДГС-Айтос".
Файл
Добавен
03.06.2019 / ДГС Айтос
Обявление
Файл
Добавен
03.06.2019 / ДГС Айтос
Доклад за мониторинг на сертифицирани горски територии и горите с висока консервационна стойност,на територията на ТП ДГС Айтос,извършен през 2018г.
Файл
Добавен
08.05.2019 / ДГС Айтос
Планирани горскостопански дейности на територията на ТП ДГС Айтос през 2019г. и Анализ.
Файл
Добавен
25.04.2019 / ДГС Айтос
Карта ДГС
Файл
Добавен
16.08.2018 / ДГС Айтос
Доклади за ГВКС и социално въздействие.
Файл
Добавен
15.08.2018 / ДГС Айтос
Информация относно Сертификацията
Файл
Добавен
09.07.2018 / ДГС Айтос
План за ползване 2018 година
Файл
Добавен
20.06.2018 / ДГС Айтос
Ползване 2017 година
Файл
Добавен
20.06.2018 / ДГС Айтос
На вниманието на всички заинтересовани
Файл
Добавен
19.06.2018 / ДГС Айтос