Процедури

Процедура № 1966 на ДГС Айтос

Данни за процедурата

Поделение ДГС Айтос
Първа дата 29.03.2018
Втора дата
Начална цена 340.20 лв. без ДДС
Тип на процедурата Открита процедура
Профил на купувача
Вид на процедурата Открит конкурс
Предмет Възлагане на услуга-товарене,транспортиране,разтоварване на добита дървесина,находяща се на временни складове на терит. на ТП ДГС Айтос,на 29.03.2018г.

Данни за дървесината

Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 0 куб.м.