Процедура № 6667 на ДГС Айтос

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДГС Айтос 19.05.2023 16,620.00 лв. без ДДС Обществени поръчки/Профил на купувача Профил на купувача Открит конкурс
Предмет „Изпълнение на дейности по Поддържане чрез престъргване на Минерализовани ивици и Лесокултурни прегради, както и Направа на нови минерализовани ивици на територията на ТП ДГС Айтос ”.

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м.