Процедури

Процедура № 851 на ДГС Айтос

Данни за процедурата

Поделение ДГС Айтос
Първа дата 09.03.2017
Втора дата
Начална цена 4,405.50 лв. без ДДС
Тип на процедурата Договаряне
Профил на купувача
Вид на процедурата Договаряне
Предмет Документация за провеждане на Договаряне за продажба на добита дървесина,добита на територията на ТП ДГС Айтос на 09.03.2017г.

Данни за дървесината

Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 0 куб.м.