Процедури до 17.06.2016

Поделение Описание Дата Документи
411 ДГС Айтос „Следгаранционно сервизно и техническо обслужване, профилактика, диагностика, основен и текущ ремонт на 14 бр. леки автомобили ВАЗ Нива, на 2 бр. автомобили УАЗ , пожарен автомобил Тойота Хайлукс, автомобил Грейт Уолл, Микробус Фолксваген Мултиван, автомо 22.04.2016
протокол.rar /19.07.2016/
Заповед и Доклад.rar /27.07.2016/
Договор 75.rar /04.10.2016/
Договор 76.rar /04.10.2016/
Договор 77.rar /04.10.2016/
Договор 78.rar /04.10.2016/
Договор 79.rar /04.10.2016/
Договор 80.rar /04.10.2016/
362 ДГС Айтос „СЛЕДГАРАНЦИОННО СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ /ОСНОВЕН И ТЕКУЩ РЕМОНТ И ПРОФИЛАКТИКА/ НА 24 БРОЯ МПС НА ТП ДГС АЙТОС, ВКЛЮЧИТЕЛНО ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ, КОНСУМАТИВИ, МАСЛА И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ЗА ТЯХ, ГОДИШНИ ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕГЛЕДИ, ВКЛ. НА ГАЗОВИ И МЕТАНОВ 10.02.2016

357 ДГС Айтос Доставка чрез закупуване на алкидни бои , разредители за алкидни бои , креди , флакони под налягане-алкидни цветни спрейове , флакони под налягане-цветни спрейове-електрик , клупи за измерване на диаметри до 50 см, висотомери - необходими за маркиране на 20.01.2016


355 ДГС Айтос Доставка, монтаж и баланс на външни автомобилни гуми /радиални/, необходими за автомобилния парк на ТП ДГС Айтос 18.01.2016278 ДГС Айтос Открита процедура за доставка чрез закупуване на алкидни бои и разредители за тях, креди 5 кутии, цветни спрейове, цветни спрейове-електрик , 30 бр. клупи за измерване на диаметри до 50 см, 10 бр. висотомери - за нуждите на ТП ДГС Айтос 24.09.2015

263 ДГС Айтос Доставка чрез закупуване на алкидни бои и разредители за тях, креди 5 кутии, цветни спрейове, цветни спрейове-електрик , 30 бр. клупи за измерване на диаметри до 50 см, 10 бр. висотомери - необходими за маркиране на стояща и добита дървесина на територ 03.09.2015

153 ДГС Айтос Абонаментна поддръжка на офис техника (компютри, преносими компютри, хардуер и софтуер, принтери, си др., включително и техника в извън гаранционен срок), абонам. поддръжка на програма от типа "Forest soft"7.11 за нуждите на ТП ДГС Айтос 22.05.2015

147 ДГС Айтос "Извършване на задължителни медицински прегледи и изследвания на служителите на "ЮИДП" ДП ТП "ДГС Айтос" , предвидени в наредба №3"| 18.05.2015


77 ДГС Айтос Информация по чл.44 ал.10 ДГС АЙТОС 27.03.2015